Thanh Hieu Bui vừa bị khoá nick 3 ngày vì đăng bài này

Thanh Hieu Bui vừa bị khoá nick 3 ngày vì đăng bài này… sẽ vẫn nhìn thấy mọi chuyện trên FB, nhưng không comment, không like share, không chat được… nhưng ai chủ động voice call cho Gió sẽ vẫn nhận được…
Hôm trước mình bị khoá 7 ngày vì đăng ảnh chứng minh thư công an của AV75… Mình chỉ thông báo vậy thôi và không nói gì thêm, bà con tự suy luận tiếp…