Thay mặt NSX TV HUB

1  
Thay mặt NSX TV HUB, xin công bố dàn diễn viên chính của Mối tình đầu của tôi – She was Pretty Việt Nam.