Theo các bạn báo chí mình Thông tin lại nhé

Theo các bạn báo chí mình Thông tin lại nhé . Bác Đam theo lời các bạn ấy nói là đi xe buýt lên đây khảo sát tình cờ gặp báo chí đi canh chụp vọoc ở Sơn Trà . Chứ không phải là bác ấy diễn sâu nha các bạn .
P/s: Chúng ta những người dân kỳ vọng ở bác PTT và những nhà lãnh đạo những lời nói , hành động , việc làm ngay thiết thực cho dân cho đất nước
Đi khảo sát thực địa dù một vài người hay tiền hô hậu ủng , diễn sâu hay không hề diễn không quá quan trọng để phải tốn giấy mực của báo chí phỏng ạ ?