THÔNG BÁO

THÔNG BÁO !
Một lần nữa tôi xin thông báo dù trang tôi là trang mở nhưng mong các bạn không dán bài viết không liên quan đến tôi . Các bạn có hàng ngàn người bạn mỗi lần đăng bài lên trang tôi có hàng trăm người like ,bình luận mà chẳng liên quan gì đến tôi cả . Nhiều khi đầu như muốn nổ tung vì các thông báo liên tục nhảy múa cả khi tôi đang viết bài trên máy . Mong các bạn hết sức thông cảm