Thông tin mới nhất của khách cc 234 Phạm Văn Đồng

Thông tin mới nhất của khách cc 234 Phạm Văn Đồng.
Tại sao cuộc đời cứ phải làm nhau mất thời gian và mất hình ảnh đẹp đi thế.
Trước khi lừa thì nên tìm hiểu “Chị là ai” cái đã nhé.
Nhớ lần hẹn này là lần cuối, chị không thích hai lời đâu.