Từ ngày phát hiện ra Min có nốt ruồi y danh ca Thanh Lan là mạ Min mê lắm

1 1  
Từ ngày phát hiện ra Min có nốt ruồi y danh ca Thanh Lan là mạ Min mê lắm.
Vì tui cũng có nốt ruồi y Khánh Hà chơ tưởng à.
Cũng me đặt cái nghệ danh đồ rồi chơ.
Trước đặt Khánh Hội mà k sáng đường nơi nên chừ quất hẳn Khánh Thành luôn cho tươi.
Lần ni ôn mệ nhớ thương tình.
Đẩy thẳng Min vô xô bít, chơ đừng có trít đường như mạ Min nữa, tội lắm nạ.
Mong Min vừa có tuổi là tên vừa lên
Chớ đừng như mạ Min tuổi thì lên mà tên thì k ai biết nữa.
Nha nha nha….
#lỗi_tại_mưa
See Translation