Vốn là dân nhiếp ảnh

Vốn là dân nhiếp ảnh, lại còn quan hệ dộng, tôi đã đặt chân tới hầu hết các vùng miền, và đặc biệt là được tham quan rất nhiều khu công nghiệp lớn trên cả nước.
Nhưng khi đặt chân vào Formosa, cảm giác là choáng ngợp : Quy mô, hiện đại và tổ chức bài bản.
Đặt tạm cái ảnh tôi ở đây và sẽ cố gắng viết một bài đầy đủ cảm nhận cá nhân thật sấm sét về khu công nghiệp này.
#sấmsét