XEM BÓI

XEM BÓI !
Trạng Quỳnh hỏi: Các vị có muốn xem bói không? Các quan lao nhao : Có…có…có….
Quỳnh nói: “Cống hậu vô mao bần chí tử’! Nghĩa là: Lỗ đít không có lông thì nghèo tơi tả, nghèo tòe loe toét loét đến lúc chết.
Không ai bảo ai, cả Chúa và các quan đều len lén, luồn tay vào quần, sờ xem cái “Cống hậu” của mình có lông không?
Chờ cho mọi người hành động xong, Quỳnh đọc tiếp: “Tam thập lục xỉ đại tướng quân”. Nghĩa là : Ai có đủ 36 cái răng thì sẽ trở thành : Đại tướng. Một lần nữa cả Chúa và các quan lại dùng tay sờ và đếm từng chiếc răng ở miệng mình xem có đủ 36 răng không?
Lúc ấy, Quỳnh bước ra cửa phun nước miếng phèo phèo rồi nói, mấy cha làm gì vậy ? Thấy gớm quá ! Hehe……